W okolicy ... Mała Panew

Cuda w dolinie Małej Panwi.

Spływy Indywidualne


Warto wybrać się do doliny Małej Panwi. Znajdziesz tam będące ewenementem na skalę krajową nagromadzenie głazów naturalnego pochodzenia, bajeczne krajobrazy oraz niezwykle różnorodny świat roślinno-zwierzęcy.

Mała Panew jest prawobrzeżnym dopływem Odry, biorącym swe początki w Cynkowie k. Woźników w województwie śląskim. W okolicach Krasiejowa rzeka ta, pomimo jej uregulowania, cechuje się znacznymi walorami przyrody nieożywionej, jak i ożywionej. Każda bowiem rzeka, poprzez swój specyficzny mikroklimat, znacząco wpływa na bogactwo występujących w jej sąsiedztwie roślin i zwierząt.

Walory przyrody nieożywionej związane z działalnością rzeki w Krasiejowie najlepiej można obserwować przy niskich stanach jej wód. Mała Panew na tym odcinku na niemal całym przebiegu wcina się w starsze twory polodowcowe i triasowe, tworząc w kilku miejscach niewielkie przełomy i progi.

Przełom o długości kilkudziesięciu metrów można zaobserwować przy kamiennym, zabytkowym moście z 1913 roku koło boiska sportowego.

Ponad lustrem wody lub najczęściej tuż pod jej powierzchnią występują tu odsłonięcia wiśniowych i szarych iłów. Tych samych, w których na terenie kopalni w Krasiejowie występują słynne skamieniałe kości kopalnych płazów i gadów. Być może również i tu występują ich szczątki. Poniżej przełomu, na granicy występowania triasowych osadów, mamy niewielki próg.

Na przełomowych odcinkach koryto Małej Panwi zwęża się, wysokość jego krawędzi wzrasta i lokalnie rzeka płynie rozdzielonym korytem, pozostawiając w środku wyspy.

Bardzo interesujący jest odcinek rzeki zlokalizowany 1,5 km powyżej opisanego przełomu. Występuje tu również rozdział koryta, które dwoma odnogami opływa niewielką wyspę. W tym miejscu Mała Panew rozcina zbite, szare czwartorzędowe gliny morenowe.

Przy niskich stanach wód można zaobserwować interesujące formy erozyjne tej gliny, charakteryzującej się znaczną odpornością na wymywanie. Około 120 m powyżej zlokalizowany jest kolejny próg z odsłaniającym się głazowiskiem występujących pierwotnie w osadach lodowcowych granitów skandynawskich.

Łącznie występuje w tym miejscu, oprócz kilkudziesięciu małych do 30 cm średnicy kamieni, siedem dużych głazów, w tym kilka o średnicy przekraczającej metr. Największy z nich ma obwód 716 cm i zasługuje na ochronę w postaci pomnika przyrody.

Jest to jedyne tak liczne nagromadzenie głazów naturalnego pochodzenia na całej długości Małej Panwi i bardzo rzadko spotykane w rzekach nizinnych. Stąd też cały odcinek z wynurzającym się z nurtu głazowiskiem, rozdzielonym korytem i wyspą, podobnie jak odcinek z rozcięciem pokrywy osadów triasowych, powinien podlegać ochronie jako ewenement na skalę nie tylko naszego regionu.

Dolina Małej Panwi w Krasiejowie obfituje również w chronione i rzadkie gatunki roślin oraz zwierząt. W nurcie rzeki w kilku miejscach występuje rzadki gatunek rośliny wodnej - rzęśli hakowatej, która jest wskaźnikiem czystych wód.

Natomiast w lasach i zaroślach nad jej brzegami rosną m.in.: skrzyp zimowy, rutewka orlikolistna, tojeść bukietowa, wyka kaszubska oraz chroniona paprotka zwyczajna.

Świat zwierząt jest tu równie bogaty jak szata roślinna. W nurcie rzeki spotkać można objętą ochroną rybę - śliza, wydrę oraz bobra, którego ślady działalności w postaci charakterystycznie obgryzionych gałązek i pni wierzbowych są najlepiej widoczne w okresie późnojesiennym i zimowym.

Idealnym sposobem na zapoznanie się z walorami przyrodniczymi Małej Panwi na tym odcinku jest spływ kajakiem.

Źródło: http://opole.gazeta.pl, Krzysztof Spałek